11/08/2021
4165

Çayır Mera Hayvancılığı

Çayır mera hayvancılığı olmadan hayvancılık yapılması imkansıza yakın derecede zordur. Merada otlatmak hayvancılık için çok önemli bir yer tutar.

Çok eski yıllardan beri bulunan doğal meralarımız bakımsızlıktan ve aşırı otlatmalardan dolayı zayıflamıştır. Erozyona karşı tedbir alınmadığı için erozyon çayır mera arazilerinin topraklarını sürüklemiştir. Doğal çayır meralar en çok Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi yaylalarında mevcuttur. Ayrıca Toros Dağları boyunca da doğal meralar vardır.
Doğal meraların ıslahı için birçok ot tipi mera tohumumuz mevcuttur.Mera ıslah projeleri kapsamında meralarımız daha zengin hale, daha verimli hale getirilebilinir. Çayır mera hayvancılığı yapılırken meralarımız birkaç parçaya bölünmelidir. Otlatma boyuna ulaşmadan kesinlikle içine hayvan bırakılmamalıdır.

Doğal meralarımız ülkemizin et ve süt üretimi için çok kıymetli alanlardır. Buralara gözümüz gibi bakılması gerekir. Çayır mera hayvancılığında hayvanlar masrafsız yapılmaktadır.
Türkiye’nin mera varlığı daha çok küçükbaş hayvan otlatmaya daha uygundur. Çünkü ülkemize yeteri kadar yağış düşmemektedir. Ülkemizde baş gösteren et açığını kapatmak için doğal meralarımıza çok iyi bakmamız gerekmektedir.Doğal merada hayvan otlatma imkanı olmayan çiftçilerimiz, yapay çayır mera tohumlarımızdan suni çayır mera arazileri oluşturabilirler. Suni çayır mera da doğal meralara göre verim çok daha yüksektir. Çünkü yapay çayır merada 8 - 10 tane karışım için özel yem bitkisi tohumları kullanmaktayız.

Yapay çayır meranın 10 dekar ve üzeri eken çiftçilerimize 150 TL desteklemesi vardır. Tarım İlçe Müdürlüklerine başvurarak yapay çayır mera desteklemesinden yararlanabilirler.
Avustralya’da toplam yapay çayır mera yem bitkileri varlığının, arazi varlığına oranı %50 düzeyindedir. Amerika ve Avrupa’da %25 – 30 düzeyinde seyretmektedir. Bizim ülkemizde yapay çayır mera yem bitkileri oranı %9 düzeyindedir. Eğer hayvancılıkta hakettiğimiz yere ulaşabilmemiz için çayır mera yem bitkisi ekiliş oranını %25’e çıkarmak zorundayız.Hayvan beslemenin olmazsa olmazı yem bitkisi ve çayır mera ekilişlerini arttırmaktan geçmektedir. 1999 yılında firma sahibimiz Cengiz Torun Bey tarafından ilk kez ülkemize ticari olarak yapay çayır mera tohumları getirtilmiş, tüm Türkiye’ye ve Kıbrıs’a büyük uğraşlarla tanıtımı yapılmıştır. Bu konuda çok ciddi bir emek ve servet harcanmıştır.

Masrafsız hayvancılık için yapay çayır mera yem bitkileri tohumlarını ekerek çiftçilerimiz kendi suni çayır meralarını oluşturmalıdırlar. Hayvan sağlığı açısından ve süt, et verimi açısından da bu girişim çok önemlidir.

Çayır mera, hayvancılığımızın gelişmesi için elzem bir yem bitkisidir.

Detaylı bilgi ve sipariş için Torunoğlu Tohumculuk
0532 266 40 41 – 0322 239 88 08