04/06/2018
5118

Ryegarss Mix

Ryegarss Mix

Tek yıllık özel karışım yem bitkisi tohumudur. Erkençi ilkbahar ve sonbaharda ekilir. Çok yüksek besleyiçi özelliğe sahiptir. Sulu arazilerde 5-6 biçime kadar kurak arazilerde 2-3 biçim alınır. Dekerdan sulu arazide 15 ton kurak arazide 6-8 ton yeşil ot üretilir.

Dekera 5 kg. ryegrass hayvan yem bitkisi tohumu ekilir.Tohum ekim derinliği 1.5-2 cm.dir.

Ryegrass mix normal ısı aralığında ekimden 35 gün sonra ilk biçime ulaşır.Her 17-18 günde biçim yüksekliğine ulaşır.Bir yıl boyunca mütemadiyen biçilir. Her biçimde dekardan 1.5-3 ton yeşil ot hasat edilir.

Ryegrass mix yem bitkisi,yeşi ot olarak günlük biçerek,slaj olarak ve kuru ot yapılarak hasat edilir.Kendi hasatımız olan 60 ton çivarında streç balyalı ryegrass paket ot silajı satılıktır. İrtibat Torunoğlu Tohumculuk 0555 9975075 0532 2664041  0322 2398808

Ryegrass mix,süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı yapan hayvan yetiştiriçilerini, hazır yem ve mısır sılajı külfetinden kurtaracak çok değerli bir yem bitkisi çeşididir.Bu gün süt yemi,besi yemi ve saman ve ot fiyatları dudak uçuklatmaktadır. Ryegrass mix yem bitkisi tohumu hayvan yetiştiriçisini bu girdabtan çıkaracak seçkin bir yem bitkisidir.

Ryegass yem bitkisi süt inekçiliği,besi tosunu yetiştiriçiliği,koyun ve keçi yetiştiriçiliğinde süt yemi ve besi yemi,mısır slajı tüketimini azaltır.Çok yüksek süt ve et artışı sağlar.

Bu yem bitkisi tohumu,yem bitkisi karışım tohumlarından oluşan,bir kaba yem çeşididir.Besi ve süt hayvanlarında  %25 et ve süt artışı sağlar.Hayvanlarda gebe kalma oaranını yükseltir.Tüylerde parlaklık sağlar.Tırnak ve meme sağlığında olumlu direnç sağlar.

Süt üretimi için ryegrass mix yem bitkisi çok kıymetli bir yembitkisi çeşididir.Türkiye'de süt üretimi için,süt üretim maliyetini ,ucuza maletmek için,çok sayıda süt üretim çiftlikleri ryegrass mix ot tohumunu ekmektedir.Ryegrass ve ryegrass mix yem bitkileri tohumları içerisinde yıldız yem bitkileridir.

Yerli fiğ(adi fiğ),macar fiğ,tritikale ,arpa,yulaf ve mısır slajı ekerek hayvancılıkdan hakettiğiniz kazanca ulaşamazsınız.Dekar başı en yüksek tonajlı ve en yüksek besin değerli ot ryegrass mix'de ekin çabucak kazanca ulaşın!!!

Ryegrass mix ot tohumu fiyat bilgisi ve tohum satın almak için Torunoğlu Tohum 0322 2398808  0530 3005273 Adana