04/06/2018
9333

Çayır Mera Tohumu Sulak Araziler (Çayır Mera)

Çayır Mera Tohumu (Çayır Mera Karışımları) Sulak Araziler İçin

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Mera tohumu sulu şartlar için hazırlanmış her iklim kuşağı için farklı özel  çayır mera karışımı tohumlarımız mevcuttur.Sertifikalı ve yüksek verimli yapay çayır mera tohumları 5 yıllıktır.Yapay çayır mera başlığı altında devlet desteklemesi vardır.

Mera tohumu karışımları:Bir çok birbiriyle uyumlu mera tohumlarıi olarak hazırlamaktayız.Uygun mera tohumları olmazsa çayır mera bitkileri birbirlerini baskılar ve yeteri kadar ot verimi alınamaz.

Mera karışımı tohumlarımızdan dekera 5-6 kg tohum ekilir.Ekim derinliği 1.5-2 cm. olmalıdır.Sonbahar ve erkenci ilkbaharda ekilir.Yapay çayır mera otlatılarak,günlük yeşil biçilip hayvanlara verilerek,slaj yapılarak ve kuru ot olarak değerlendirilir.Ülke genelinde yüzbinlerce dekar araziyi yem yeşil yapıp,yüzbinlerce çiftçiyi ektirdiği yem bitkileriyle iflastan kurtarmıştır. Torunoğlu Tohum yem bitkisi tohumları ve çayır mera konusunda 25 yıla yakın birikimini Türk Hayvan Yetiştiriçisi'yle paylaşmaktadır.

Meraya çıkarılmadan kapalı ahır koşullarında yapılan sığır,koyun keçi yetiştiriçiliği ekonomik olarak daha az kazanmakta hemde kapalı barınaklarda bir çok hayvan sağlığı proplemiyle uğraşmak zorunda kalmaktadır.Hayvanların metobolizmalarının ve sindirim sistemlerinin dengeli çalışması için merada otlatılması çok doğru bir tercih olaçaktır.

Atalarımız geçmişte konar göcer göcebe hayatlarını hep hayvanlarının beslenmesi için çayır mera ve otlaklarda mevsimsel büyümelerine göre düzenlemişlerdir.Mera hayvanculığı yapan dedelerimiz bu ülkeye hayvansal gıdada yabancılara el açtırmamışlardır.Bilakis o dönemlerde yurt dışına çanlı hayvan ve et ihracatı yapmaktayız.Türk Hayvancılığının ölümcül girdaba sürüklenmesi çayır meraları terkedip GDO lu eçnebinin sopa gibi mısırlarını mısır slajı yapıp hayvanlarımıza yedirme yanlışımız yatmaktadır.Yine sadece fabrika süt yemi ve besi yemi vermemiz hayvancılıktaki bizi bu günkü çıkmaz sokağa sürüklemiştir.

Türkiye'nin et açığının kapatılmasında küçükbaş hayvancılık öncü olmuştur.Ülkemizde baş gösteren gıda açığının karşılanması için koyun keçi yetiştiriçiliği teşvik edilmelidir.Bir dekar yapay çayır mera tarlasında 5-10 koyun keçiyi otlatarak masrafsız beslemek mümkündür.Büyük hayvancılık için luzum eden yapay çayır mera ekim alanı hayvan başı 1 dekardır.

Mera kanunu ve mera yönetmeliğiyle köy meraları koruma altına alınsa da köy meraları aşırı ve yanlış otlatma sonucu meralar yıpranmıştır.Hayvancılık yapan her işletme hayvanlarına yapay çayır mera tohumlarından ekerek otlaklar oluşturmalıdır

Mera hayvancılığı yani merada beslenen hayvanlarla en çok kazanca ulaşmak mümkündür.Süt yemi,besi yemi,mısır slajı ve hazır balyalanmış kuru ot tüketiminde çok büyük tasarruf sağlağlar.

Mera bitkileri ot balyası yada ot yığını şeklinde toplanır ve yığın yapılır.Ot yığınları öbekleri Anadolu'da insanımıza ayit güzel bir görsel alışkanlıktır.

Torunoğlu Tohum sizin hayvanlarınız için en uygun mera otu tohumunu ektirerek,sizleri hayvancılıkta ciddi kazançlara ulaştırmaktadır.

Çayır mera nedir,çayır mera nasıl kurulur,çayır mera ekolojisi nasıl olmalıdır?Arayın Torunoğlu Tohumu ,mera ıslahı konularında 22 yıllık tecrübemizi sizinle paylaşıyoruz.Çayır mera yem bitkileri tohum satın almak için firmamızla iletişime geciniz.

Yapay mera nasıl yapılır,yapay mera nasıl kurulur? Yapay mera tesisi kuruluşunda koyun,keçi,at,manda ve inek yetiştiriçilerine üçretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem bitkileri tohumlarımızdan ekerek daha çok kazança ulaşabilirsiniz.Mera Tohumu çeşitleri ve mera tohumu fiyatları hakkında bilgi için:0322 2398808 0555 9975075 Torunoğlu Tohum

Türk Hayvan Yetiştiricisi;damızlık sığır yetiştiricileri birliği,damızlık manda yetiştiricileri birliği ve damızlık koyun yetiştiricileri birliği üyeleri nicin hayvan yetiştiriciliğinden hakettikleri gercek kazança ulaşamıyorlar,nicin iflas ediyorlar?Bu sorunun tek cümlelik tek cevabı var.Yem bitkileri ve çayır mera tokumları ekmedikleri için bir türlü yüzleri gülmüyor.

Nasıl süt sığırcılığı işletmesi kurulur? Sorusundan önce süt hayvanlarımı nasıl ucuza beslerim,nasıl daha çok et ve süt artışı sağlarım sorusunun cevabını bulmak gerekir.Et süt üretim çiftlikleri Türkiye'de ve Dünya'da genelinde yapay çayır mera ekerek hayvancılıkda emeklerinin karşılığını almaktadırlar.

Avrupa'da süt ineklerinin eneji ihtiyaçlarının %50'den fazlası doğal ve yapay çayır meralardan karşılanmaktadır.Yem masraflarından %70 tasarruf ve hayvanlarınızdan en az %25 verim artışına ulaşmak istiyorsanız,Torunoglu Tohum özgün çayır mera yem bitkilerini ekmelisiniz.Süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı teşvik kredisi kullanaral çok sayıda hayvancılık yatırımcıları büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörüne girmiştir.Besi hayvancılığı ve süt hayvancılığını içinde bulunduğu darboğazdan çıkaracak,yegane çözüm çayır mera yem bitkileri tarımına başlamaktır.Süt inekçiliği sadece konsantre yemle değil çayır merayla ucuza yapılır.

Alın terinizin tam olarak karşılığını almak içiin çayır mera tohumlarımızı ekmede acele ediniz.Torunoğlu Tohum:0322 2398808 0532 2664041 0555 9975075  0530 3005273

Yem bitkileri çeşitleri;mera tohumu,ryegrass,ryegrass mix,yonca,macar fiğ,yerli fiğ,yem şalgamı,hayvan pancarı,yem bezelyesi,korunga,ak üçgül,kırmızı üçgül,domuz ayrığı,otlak ayrığı,çayır kelp kuyruğu,kılçıksız brom,mavi ayrıkçayır üçgülü,yaz otu tohumu.

Çayır mera resimleri,yapay çayır mera tesisleri