04/06/2018
6125

Diğer Yem Bitkileri Tohumları

Trifolium pratense (Çayır Üçgülü)
  
Trifolium incarnatum (Kırmızı Üçgül)

Bromus inermis (Kılçıksız brom)   

Dactylis glomerata (Domuz ayrığı)   

Lolium perenne (İngiliz çimi)   

Agropyron intermedium (Mavi ayrık)   

Festuca arundinacea (Kamışsı yumak)   

Poa pratensis (Çayır salkımotu)   

Phleum pratense (Çayır kelp kuyruğu)   

Cynodon dactylon (Bermuda çimi)   

Lolium perenne (Yem tipi )

Lolium multiflorum westerwoldicum

Lolium multiflorum (İtalyan çimi)

Brassica rapa rapa (Yem şalgamı)

Lotus Corniculatus