14/01/2019
8598

Silajlık Soya Fasulyesi Tohumu

Silajlık soya fasulyesi yetiştiriciliği Amerika'da yaygın olarak yapılmaktadır. Ülkemizde silajlık soya fasulyesi yetiştiriciliği firmamızın yaptığı çalışmalar neticesinde 81 vilayete yayılmıştır. Silajlık soya fasulyesi tohumundan dekara 8 kg ekilir. Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hem birinci ürün hem de ikinci ürün olarak ekilebilinir. Diğer bölgelerimizde ise birinci ürün olarak ekilir. Ekim zamanı Akdeniz Bölgesinde Nisan 20'de başlar Temmuz sonuna kadar devam eder.90-100 günde silaja gelir.Dekardan alınan silajlık soya verimi  4.5-6 ton silaj, 1.5-2 ton kuru ottur.

Ekimi şu şekilde olur:

Tarla ikiye bölünür. Yarısına silajlık soya yarısına da silajlık mısır ekilir. 90-100 gün sonra hem mısır hem soya birlikte silaj makinesiyle bir soyadan bir mısırdan biçerek römorkun içinde karışır. Yine silaj çukuruna basarken de karışım devam eder. Silajlık mısırın protein oranı %7 dolayındadır. Silajlık soyada ise %25 civarında ham protein vardır. Silajlık soyayla silajlık mısır karıştırıldığında silajlık mısırın proteini %7 den %16-17'ye çıkar. Böylelikle silajlık mısırın proteini çok yükselmiş olur. 

Soyalı silajda mısırdan enerji soyadan protein, bu karışım adeta fabrika yemi kalitesine ulaşmaktadır. Soyalı silajda beslenen hayvanlarda %15 verim artışı görülür. Yüksek protein hayvanları tok tuttuğundan %30 yem ve mısır silajı tüketiminden tasarruf sağlanır. Soyalı silajı hayvanlar severek tüketirler ve sağlıklı beslenmiş olurlar.

Hayvanlarda semizleşme görülür. Tüyler parlar. Hayvanlar sağlıklı olurlar. Eğer soya ayrıyeten silaj yapılacaksa bir miktar arpa-buğday tanesi ilave edilir. Mümkünse silaj inekulantı da ilave etmekte fayda vardır. 

Silajlık soya fasulyesi kendi başına ayakta durur. Yatmaya karşı dayanıklıdır. Silaj yapıldığı gibi günlük yeşil biçerek de yedirilebilinir. Ya da kuru ot yapılır. 2 tona kadar kuru ot verir. Silajda 5-6 ton silaj verir. Kömür çürüklüğü hastalığına ve beyaz sineğe karşı dayanıklıdır.

Hayvan besleme açısından altarnatifi olmayan bir yem bitkisidir. Fabrika yemlerinin anormal zamlandığı göz önünde olursa, çiftçilerimizin kendi yemlerini yapabilmelere için silajlık soya ekmeleri büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin her bölgesine silajlık soya fasulyesi tohumu ekilebilir. 

Soya ekiminde bakteri uygulaması yapılırsa üst gübrelemeye lüzum yoktur. Sadece toprak gübresi atılması yeterlidir.

Silajlık soya fasulyesi tohumlarımız GDO'suz tohumdur. Türk Mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. Hem yoğun yaprak hem de çok fazla dane verimi vardır. Silajlık soya tarımı konusunda ülkemiz geç kalmıştır. bu açığı kapatmak için firmamız yoğun bir gayret sarfetmektedir. 

Silajlık soya fasulyesi tohumu fiyatları ve silajlık soya yetiştiriciliği konusunda daha fazla bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.