04/06/2018
6528

Sorgum Sudan Otu

SORGUM SUDAN OTU ÖZELLiKLERi VE TARIMI

Hayvan yetiştiriciliğinin vazgeçilmez girdisi olan kaba yem ihtiyacının en ideal çözümü olan yem bitkisi yetiştiriciliği içerisinde önemli bir yere sahip Sorgum Sudanotu, yem bitkileri içerisinde birim alandan en çok yeşil ot alınan bitkilerdendir. Silaj yapıldığı gibi yeşil ve kuru ot olarak hayvanlara yedirilebilir. Ayrıca otlak olarak ta kullanılabilir.

TOPRAK HAZIRLIĞI: Toprak derince sürüldükten sonra, toprağı yüzeyden işleyen Diskharrow, Tırmık, Kazayağı, gibi aletlerle toprak işlenir ve sürgü çekilerek tohum yatağı hazırlanır.

EKİM ZAMANI VE ŞEKLİ: 1. Üründe toprak ısısı 16- 18 C olduğunda (15 Nisan-15 Mayıs) ekilmelidir. 2. Üründe ise buğday ve arpa hasadından sonra ekilir.(15 Haziran-15 Temmuz)

Ekim derinliği 3- 4 cm olmalıdır.

En yüksek yeşil ot verimini sağlamak için sıra arası 40- 50 cm üzeri 2- 3 cm olmalıdır.

Dekara sulu koşullarda kullanılacak tohum miktarı 3-5 Kg dır

GÜBRELEME : Ekimle birlikte 45-50 KG Kompoze Gübre (20.20.0 veya 15.15.15) kullanılmalıdır. Normal olarak her biçimden sonra dekara %46 lık 15-20 KG Üre veya %26-33 lük 25-30 KG Nitrat verilmelidir.

BİÇİM VE SULAMA : Bitki boyu 100-120 cm olduğunda yerden en az 15 cm yukarıda olacak şekilde biçim yapılmalıdır. daha aşağıdan yapılan biçimler daha sonraki biçimleri geçiktirir.

Her biçimden sonra Azotlu gübrelerle takviye edilmesi ve sulanması ot verimini artırır.

Bitkinin ihtiyacına göre biçimden öncede sulanabilir.

HASAT VE SİLAJ : Ot verimi olarak Dekara 600-800 KG kuru veya 5-6 ton yaş otu her biçimde vermektedir.

İklim şartlarına ekim zamanına bağlı olarak 1 yılda 4-5 biçim yapılabilir.

Silaj için uygun biçim zamanı Süt Olum-Hamur Olum Dönemi (Tepe Püskülü) 'dir