04/06/2018
5645

Yem Şalgamı

Yem Şalgamı YEM BİTKİSİ

 

YEM ŞALGAMI

Yem Şalgamı ' NIN ÖZELLİKLERİ VE TARIMI

Yem Şalgamı çok iyi sindirilebilen yüksek verimli bir tetraploid hayvan yem şalgamı çeşididir. Yaprakları ve kökü koyun, düve, sığır ve süt inekleri tarafından büyük bir iştahla yenebilmektedir.

EKİM ZAMANI : Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Ağustos/Eylül aylarında, Marmara, Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz de Ağustos ayında ekimi yapılmaktadır.

TOHUM YATAGI : Tohum yatağının yapısına göre 250- 300 gr/dekar' m2'ye 25-40 arası tohum yoğunluğu yeterlidir.

EKİM DERİNLİĞİ : 1,5- 2 cm

SIRA ARALIGI : Yem Şalgamı Tohumu 20- 35 cm sıra aralıklı veya serpme ekim yapılabilir. Tohumun atılmasından sonra tohumu örtmek üzere arazi tırmıklanır.

GÜBRELEME : Ekimden önce; 7- 10 kg (saf) N/dekar (Erken ekim için 10kg, geç ekim için 7 kg ) 10 kg (saf) P2O5/dekar 
5- 10 kg (saf) K2O/dekar çıkıştan sonra hiç azot (N) uygulanmamalıdır.

SULAMA : Genellikle tohumlar ekimden 5 gün sonra çıkarlar. Çimlenme, çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için, ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarlarda ancak sık sık sulama yapmak gerek­lidir. Bitkinin gelişmesinden sonra ise sulama, buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı 30 mm dir (30.000 It/dekar). .

YABANCI OT KONTROLÜ: Bitki boyu yüksekliği 3- 7 cm iken, eğer serpme yapıldıysa araziyi tırmıklamak suretiyle, sıra aralıklı ekim yapıldıysa araziyi çapalamak suretiyle yabancı ot kontrolü yapılır.

BESLEME : Hayvanlara köklerle birlikte yaprakları da yedirilmektedir. Yem şal­gamları taze olarak yedirilmelidir. Böylece çiftçi her gün mahsulün bir kısmını hasat edecektir. Yumrular topraktan arındırılmalıdır. Süt sağımından sonra yedi­rilen Yem Şalgamı , günde 40 kg 'den fazla yedirilmemelidir. Genelde, hayvanların kuru madde alımının %50'sini geçmemelidir.

VERİM : Dekara verimi 7,5-10 ton arasındadır. Bunun %45'i kök, %55'i yaprak­lardan oluşmaktadır. Köklerdeki kuru madde oranı %8,5 yapraklardaki ise %9,5'tir. Her 1 kg kuru madde için sindirilebilir ham protein miktarı 150 gr' dır. Kuru maddedeki protein oranı yumrular için %11, yapraklar için %18'dir.